05 พ.ย. 2557
6,127 ครั้ง

รับมือฤดูแล้ง 57 ตอน 2

     นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน  กล่าวว่า กรมชลประทานขอความร่วมมือจากเกษตรกรในการงดปลูกพืชหรือทำนาปรังในช่วงหน้าแล้งนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ซึ่งหากเกษตรกรยังฝืนทำนาปรังต่อไปจะส่งผลกระทบในอนาคตคือการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคอย่างแน่นอน
 
 
     สำหรับช่วงที่เกษตรกรต้องงดการทำนานั้น กรมชลประทานได้จัดโครงการจ้างงานเกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในข่วงที่ไม่มีรายได้ โดยเนื้องานนั้นจะเป็นการใช้แรงงาน เช่น ซ่อมอาคารของกรมชลประทาน ซ่อมอาคารที่ทำการต่างๆ โดยการจ้างแรงงานในครั้งนี้ ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการงดปลูกพืชในหน้าแล้งจะได้รับสิทธิถูกจ้างแรงงานก่อนประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบ
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ