07 พ.ย. 2557
1,632 ครั้ง

สนช.มีมติรับพิจารณาถอดถอนนิคม-สมศักดิ์

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใช้เวลาการประชุมลับกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนลงมติรับเรื่องการถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภาไว้พิจารณา โดยการพิจารณาด้วยวิธีลับ ด้วยคะแนน 87 ต่อ 75 เสียง และงดออกเสียง 15 เสียง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ