09 พ.ย. 2557
1,712 ครั้ง

วงเสวนาพระปกเกล้าแนะตั้ง "อภิรัฐมนตรี" ถ่วงดุลอำนาจ

วงเสวนาสถาบันพระปกเกล้าภายใต้หัวข้อ  "8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ" เสนอจัดตั้ง "อภิรัฐมนตรี" เพื่อถ่วงดุล 3 อำนาจหลักในอำนาจอธิปไตย หวังสลายความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ