10 พ.ย. 2557
1,117 ครั้ง

ทนายยิ่งลักษณ์ขอเลื่อนส่งเอกสารในการนัดประชุม สนช.

ทีมทนายของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขอแจ้งผ่อนผันในการยื่นเรื่องและเอกสารในการนัดประชุม สนช. เพื่อพิจารณาเรื่องถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ตามคำร้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 12 พ.ย.

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ