11 พ.ย. 2557
2,649 ครั้ง

รมว.คลัง แจงแนวคิดภาษีมรดก ก่อนเสนอที่ประชุม ครม. 12 พ.ย.นี้

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เตรียมนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดกให้ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.พิจารณา ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ โดยเบื้องต้นจะจัดเก็บภาษีจากมรดกที่จดทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ดิน หุ้น และพันธบัตร มูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งหากผ่านการพิจารณาของครม.เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเรื่องเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.พิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-4 เดือน และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะมีเวลาผ่อนผันให้อีก 3 เดือน เพื่อให้กรมสรรพากรซึ่งเป็นผู้เก็บภาษีมรดกมีเวลาได้เตรียมการดำเนินการ

ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้รับมรดกที่ไม่มีเงินจ่ายภาษีสามารถผ่อนชำระได้ในระยะเวลา 2-3 ปี ซึ่งนายสมหมายมั่นใจว่า กฎหมายดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาและสามารถบังคับใช้ได้จริง และยืนยันว่า จะไม่มีการเก็บย้อนหลังตามที่เป็นข่าว ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังเตรียมให้กรมสรรพากรจะแก้ไขประมวลรัษฎากรว่าด้วยการรับ-ให้ จากเดิมที่ผู้รับจะไม่เสียภาษี เป็นต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 หากทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนผู้รับมรดกที่ไม่ใช้ผู้สืบสันดานจะต้องไปเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 35

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ