11 พ.ย. 2557
1,618 ครั้ง

พล.อ.ประวิตร ชี้ปชช.สามารถร่วมเสนอแนวคิดปฏิรูปประเทศผ่าน สปช.ได้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รมว.กลาโหม กล่าวชม ผบ.เหล่าทัพ ที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถมาด้วยดีตลอด มีความเป็นปึกแผ่น และจะมีการพัฒนาทุกด้าน ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพของกำลังพล สำหรับเรื่องความปรองดอง รัฐบาลมอบหมายให้ทุกกระทรวงและเหล่าทัพ ดำเนินการกับประชาชนที่ยังมีความคิดแตกแยก และสร้างความปรองดองให้เกิดกับคนในชาติให้ได้ โดยเรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ภายใน 1 ปี พร้อมกับสนับสนุนการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น สปช. จะยังอยู่ใน 4 เวทีที่รัฐบาลกำหนด โดยจะรับทุกเรื่องราวจากประชาชนและนักวิชาการกลุ่มต่างๆ เข้าสู่ สปช. เพื่อดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานควบคู่กับ กรรมาธิการยกร่างฯ ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมาธิการยกร่างฯ เช่นเดียวกับการทำประชามติ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ