11 พ.ย. 2557
1,619 ครั้ง

สปช.ชูแนวคิดวิสัยทัศน์ภิวัฒน์ไทย ปฏิรูปประเทศ11ด้าน

นายเทียนฉาย กีระนันท์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ แถลงสรุปผลการสัมมนาสานพลัง สปช. ออกแบบอนาคตประเทศไทย โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอแนวทางปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ภิวัฒน์ไทย พร้อมนำข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมาธิการต่าง ๆ หารือและขยายความเชิงลึกต่อไป

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ