13 พ.ย. 2557
1,237 ครั้ง

กมธ.ยกร่างแจงโรดแมป รธน.ฉบับใหม่

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่าที่ประชุมมีมติแบ่งกรอบการร่างรัฐธรรมนูญเป็น 4 ภาค 309 มตรา ประกอบด้วย

-ภาคที่ 1 สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งจะเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมืองรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

-ภาคที่2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง โดยจะเน้นระบบของผู้แทนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี งบประมาณของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมืองและประชาชนรวมถึงการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น

-ภาคที่ 3 นิติธรรม ศาล การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยจะเน้นกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และภาคที่ 4 การปฎิรูปและการสร้างความปรองดอง โดยจะเน้นลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมรวมถึงเร่งสร้างความปรองดอง

 

โดยในวันพรุ่งนี้จะจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการด้านเนื้อหาจำนวน10 คณะ ให้มีความสมบูรณ์ โดยจะมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติและองค์กรต่างๆ และจะเดินหน้ายกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นระบบตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 17 เมษายน 2558

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ