14 พ.ย. 2557
2,898 ครั้ง

แถลงการณ์พระอาการ ในหลวง ฉบับที่9 แพทย์ถวายพระโอสถต่อเนื่อง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 9 วันนี้ คณะแพทย์ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานการรักษาพระอาการอักเสบของถุงเนื้อเยื่ออักเสบ (Diverticulitis) บนผนังของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) เพิ่มเติมว่า การถวายพระโอสถปฏิชีวนะรักษาทำให้พระปรอท (ไข้) ลดลงและพระอาการทั่วไปดีขึ้น จึงได้หยุดถวายพระโอสถ ต่อมาปรากฏว่ามีพระปรอท (ไข้) อีก และมีพระอาการเจ็บพระนาภี (ท้อง) หายพระทัยเร็วขึ้น การเต้นของพระทัยเร็วขึ้น และมีพระบังคนหนัก (อุจจาระ) เหลว การถวายตรวจด้วยเอกซเรย์ที่พระอุระ (อก) ปรากฏว่าพระปัปผาสะ (ปอด) ปรกติ จึงได้ถวายตรวจพระโลหิตโดยวิธีพิเศษซ้ำ และถวายตรวจพระนาภี (ท้อง) โดยคลื่นเสียง (Ultrasound) และโดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แสดงว่ามีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อ (Diverticulitis) บนผนังพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อีก คณะแพทย์ ฯ จึงได้ถวายน้ำเกลือพระโอสถปฏิชีวนะขนานใหม่ทางหลอดพระโลหิต ซึ่งทำให้พระปรอท (ไข้) ลดลง และพระอาการทั่วไปดีขึ้น

 อนึ่ง คณะแพทย์ ฯ ได้อธิบายว่า การอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนั้น ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าครั้งที่แล้วมา คณะแพทย์ ฯ จึงขอพระราชทานถวายพระโอสถปฏิชีวนะต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่าครั้งก่อน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 13 พฤศจิกายน 2557

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ