17 พ.ย. 2557
202,104 ครั้ง

ข้าราชการเฮ กพร. ชง ครม. เพิ่มค่าครองชีพ-ปรับเงินเดือนขึ้น4%

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พ.ย.นี้ เล็งพิจารณาการอนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เริ่ม 1 เม.ย.2558 เฉลี่ย 4%ต่อคน ขณะที่เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพข้าราชการชั้นผู้น้อยจากเดือนละ 1,500 บาท เพิ่มเป็น 2,000 บาท มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีรายได้เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เมื่อรับเงินเพิ่มค่าครองชีพเพิ่ม แต่รวมแล้วไม่เกิน 13,285 บาท ให้การปรับขึ้นเงินเดือนอัตราใหม่มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนข้าราชการระดับกลางและระดับสูง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนปีหน้าเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในส่วนของข้าราชการระดับกลางและระดับสูง จะมีการขยายเงินเดือนเต็มขั้นขึ้นไปอีกไม่เกิน 10% เนื่องจากปัจจุบันมีรายได้น้อยกว่าภาคเอกชนหลายเท่าตัว ซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมาณ 1.98 ล้านคน ใช้งบประมาณกลางกว่า 16,800 ล้านบาท

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ