20 พ.ย. 2557
1,411 ครั้ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'วิสุทธิ์' รมช.คลัง - 'อำนวย'รมช.เกษตรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ดำรงตำแหน่ง รมช.คลัง และ นายอํานวย ปะติเส เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ