20 พ.ย. 2557
15,478 ครั้ง

ภาษีที่ดิน

     เจาะข่าวเด่นวันนี้ พูดคุยกับ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเด็นการเก็บภาษีที่ดิน

     นายสมหมาย กล่าวว่า เกณฑ์การเก็บภาษีที่ดินรูปแบบเดิมนั้น ยังไม่ได้ มาตรฐานจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเก็บภาษีที่ดินรูปแบบใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กล่าวคือ ประชาชนที่มีรายได้มากก็จะเสียภาษีในอัตราที่มากกว่าประชาที่มีรายได้น้อยกว่าซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม

อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ตารางแสดงการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

     ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ได้จากการเก็บภาษีรูปแบบใหม่นั้นจะนำไปสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคมต่อไป 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ