26 พ.ย. 2557
3,420 ครั้ง

สมเด็จพระบรมฯเสด็จวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และของส่วนพระองค์ พร้อมทั้งทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาตินานัปการ ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี รวมถึงการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ