24 ม.ค. 2558
1,956 ครั้ง

ในหลวง-พระราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กษัตริย์ซาอุฯ เสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ บิน อับดุล อาซีซ อัล ซาอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สวรรคต   ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ความว่า

 

"หม่อมฉันและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ทราบว่า สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ บิน อับดุล อาซีซ อัล ซาอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สวรรคต ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ได้ทรงเสียสละอุทิศพระองค์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความเจริญมั่นคง พร้อมทั้งความผาสุกรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวซาอุดีอาระเบีย

 

หม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท และพระราชวงศ์ ตลอดจนประชาชนชาวซาอุดีอาระเบีย ในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจทดแทนได้ครั้งนี้"

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ