28 ม.ค. 2558
1,830 ครั้ง

ครม.อนุมัติงบแก้ภัยแล้งซ้ำซาก

ครม.เห็นชอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตำบลละ 1 ล้านบาท ในเดือน พ.ย.2557-30 เม.ย. 2558 ตามกระทรวงเกษตรฯเสนอ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ