28 ม.ค. 2558
1,886 ครั้ง

ครม.อนุมัติงบ 3พันล้าน ช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซาก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง วงเงินงบประมาณ 3173 ล้านบาท โดยกำหนดช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาซ้ำซาก ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 3052 ตำบลครอบคลุม 58 จังหวัด ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือระยะที่ 2 จากแนวโน้มสถานการณ์ที่จะยาวนานตั้งแต่เดือน 1 พ.ย.2557- 30 เม.ย.2558

ทั้งนี้หลักการสำคัญของโครงการ เน้นโครงการก่อสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และสัดส่วนการจ้างงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 30% ของงบประมาณที่ได้รับ โดยจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการช่วยเหลือที่ได้อนุมัติไปแล้ว ส่วนแนวทาง จะให้องค์กรท้องถิ่นบริหารจัดการ ผ่านศูนน์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ที่มีตัวแทนเกษตรในพื้นนที่ร่วมอยู่ด้วย และการเสนอโครงการ จะต้องเป็นนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ