28 ม.ค. 2558
2,008 ครั้ง

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับนายพิชัย ราชภัณฑารี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  เปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ชูแนวคิด “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” เพื่อให้ พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ประชาชน ได้ตระหนักถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อเด็ก และหันมาปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ โดยหยุดใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกกรณี พร้อมเลี้ยงดูเด็กด้วยการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีผู้ร่วมงาน (จากซ้าย) นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ นักแสดง และ พ.ญ. พรรณพิมล วิปุลากร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ