06 ก.พ. 2558
3,423 ครั้ง

ปตท. รับประกาศนียบัตร T-VER จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปตท. รับประกาศนียบัตร T-VER จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 
 
               
 
 
                   คุณสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตร โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER อ่านว่า ที-เวอ) สาขาป่าไม้ ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน โดยมีคุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 
 
 
 
 
                 โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. ได้เสนอพื้นที่ปลูกป่า ต.ป่ายุบ ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าแห่งแรกของ ปตท. เข้าร่วมโครงการและผ่านการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER (อ่านว่า ที-เวอ) สาขาป่าไม้ เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม T-VER ( อ่านว่า ที-เวอ ) จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคาร์บอนเครดิตได้
 
 
 
 
 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ