09 ก.พ. 2558
6,679 ครั้ง

สธ.ผุดนโยบายซื้อเข็มแจกกลุ่มฉีดสารเสพติดป้องกัน HIV

ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ เห็นชอบให้ตั้งงบประมาณปี 2559 ในการจัดซื้อเข็มฉีดยาสะอาดสำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด เนื่องจากพบว่า กลุ่มนี้มีอัตราติดเชื้อเอชไอวีสูงจากการใช้เข็มฉีดยาปนกัน ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้คนเสพยา 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ