11 ก.พ. 2558
964 ครั้ง

ศาลปกครองค้านข้อเสนอ กมธ.ยกร่าง ให้ตุลาการพ้นตำแหน่งเมื่ออายุ 65 ปี

ที่ประชุมตุลาการในศาลปกครองสูงสุด มีมติไม่เห็นด้วยกับ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากราชการเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์และอาจรับราชการเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการอาวุโสต่อไปได้จนมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ