19 ก.พ. 2558
2,600 ครั้ง

ฝ่ายค้าน-รัฐบาลตุรกีวางมวยกลางสภา

ฝ่ายค้าน-รัฐบาลตุรกีวางมวยกลางสภาวุ่นระหว่างพิจารณากฎหมาย เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ