21 ก.พ. 2558
1,137 ครั้ง

ปตท. มั่นใจแม้ราคาพลังงานผันผวน โครงสร้างธุรกิจและฐานะการเงินแข็งแกร่งหนุนขยายลงทุน

ปตท. มั่นใจแม้ราคาพลังงานผันผวน 
โครงสร้างธุรกิจและฐานะการเงินแข็งแกร่งหนุนขยายลงทุน
 
 
 
 
                ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 2557 ว่า ปตท. และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 2,834,732 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 0.3 มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) 251,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2556 และมีกำไรสุทธิ 55,795 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 
 
                 สำหรับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 นั้น ลดลงเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.4 จาก 1,805,039 ล้านบาทมาอยู่ที่ 1,779,179 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีส่วนของหนี้สิน 911,837 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 867,342 ล้านบาท แม้ตัวเลขผลการดำเนินงานจะลดลงบ้างจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนแข่งแกร่งขึ้น โดย ในปี 2557 ปตท.มีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt/Equity Ratio) อยู่ที่ 0:3 เท่า
 
                  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวลงนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยราคาพลังงานในตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้ำมันและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยมี EBITDA จำนวน 11,578 ล้านบาท และ 5,069 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 6 ตามลำดับ 
 
                  ในขณะที่ธุรกิจก๊าซฯมีผลประกอบการที่สูงขึ้นร้อยละ 21 อย่างไรก็ดี ในปี 2557 ที่ผ่านมานั้น ปตท.ยังต้องแบกรับภาระขาดทุนเอ็นจีวีในอัตราที่สูง ส่งผลให้ธุรกิจเอ็นจีวีในปี 2557 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 19,962 ล้านบาท หรือขาดทุนมากขึ้นถึงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
                  นายวิรัตน์ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจพลังงานในช่วงที่ผ่านมาคือการดิ่งลงอย่างแรงของราคาน้ำมันในตลาดโลกตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้กลุ่มโรงกลั่นและบริษัทน้ำมันเกิดขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลขาดทุนในไตรมาสที่ 4
  
                  นายวิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ราคาน้ำมันในปัจจุบันได้ทยอยปรับสูงขึ้นมาตามลำดับ แต่ท่ามกลางความอ่อนไหวของปัญหาภาคเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในยุโรปบางประเทศโดยเฉพาะกรีซ และปัญหาสงครามและการก่อการร้ายนั้นยังคงเป็นแรงกดดันให้เกิดความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกได้  อย่างไรก็ดี โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ที่มีความหลากหลาย ผนวกกับวินัยทางการเงินและความแข็งแกร่งของฐานะการเงินนั้นจะเป็นปัจจัยในการเดินหน้าโครงการลงทุนที่จำเป็นของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศต่อไป
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ