24 ก.พ. 2558
4,124 ครั้ง

ไพบูลย์ค้านมติมส. ยันธัมมชโยต้องปาราชิกแล้ว

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปช.) กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับมติมหาเถรสมาคม ที่ระบุว่าพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย ไม่ขาดปาราชิกเนื่องจากได้คืนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับวัดแล้ว จึงไม่ถือเป็นการขัดต่อพระลิขิตเมื่อปี 2542 ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยกรรมการเห็นว่ามติดังกล่าว มีปัญหาเรื่องความชอบทางกฎหมายและขัดต่อพระธรรมวินัย จึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ไม่ห่วงว่ามติของกรรมการฯ จะสูญเปล่า เพราะเชื่อว่าสังคมคงไม่เพิกเฉย

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ