24 ก.พ. 2558
24,945 ครั้ง

พยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

พยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ๕ รอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

              มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน จัดงาน พยากรณ์การกุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบกับการรวมตัวของสุด ยอด ๓๐ นักโหราศาสตร์ชั้นนําของประเทศไทยที่จะมาให้ทํานายพยากรณ์โชคชะตาด้วยศาสตร์ต่างๆ ระหว่าง วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น ๒ ฝั่งนอร์ท ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

            นายอารี สวัสดี ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์จึงได้จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยได้ร่วมกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน จัดงานพยากรณ์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น ๒ ฝั่งนอร์ท ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีกิจกรรม ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการโหราศาสตร์ไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และส่วนที่สองเป็นงานพยากรณ์การกุศล ที่ได้รวมนักโหราศาสตร์ผู้รู้จริงกว่า ๓๐ ท่าน มาร่วมพยากรณ์ให้กับผู้สนใจ ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

           งานพยากรณ์การเฉลิมพระเกียรติ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รวมสุดยอดโหราจารย์ และนักพยากรณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยากรณ์อย่างแท้จริง รวม ๓๐ ท่าน อาทิ อาจารย์ศศิโสม (ยุ่น) ปาลิยะประดิษฐ์ โหรผู้เชี่ยวชาญลายมือและโหงวเฮ้งชั้นนําของไทย, อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี ผู้ผสมผสานศาสตร์แห่ง ลายมือ ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ไทยมาพยากรณ์ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน, อ.กิตตินันท์ เจนาคม ผู้เชี่ยวชาญทั้ง โหราศาสตร์ยูเรเนียนและตํารากาลโยค ผู้โด่งดังในวงการพยากรณ์ผลกีฬา, อ.สุรพล พฤกษ์ไพบูลย์ (ลุงบั๊ก) ผู้สร้างโปรแกรมโฮ๋ราสาดอันลือลั่นในวงการโหราศาสตร์ไทย, อ.วรพล ไม้สน (พลังวัชร์) ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์สุริยยาตร์อันดับต้นๆของไทย, อ.กามล แสงวงศ์ ผู้คิดค้นศาสตร์พยากรณ์ด้วยคริสตัล, อ.สมบูรณ์สุข ผู้ประดิษฐ์ไพ่ออราเคิลชุดจุดเทียนและชุดแสงสุข เป็นต้น โดยนัก พยากรณ์แต่ละท่านจะสลับสับเปลี่ยนมาทํานายโชคชะตาด้วยศาสตร์ต่างๆให้กับผู้สนใจตลอดงาน

           ผู้สนใจเข้ารับการพยากรณ์สามารถซื้อบัตรพยากรณ์แบบวันต่อวันในราคาใบละ ๔๐๐ บาท ที่บริเวณงาน พยากรณ์ การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ ฝั่ง North ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. ๐๙๓ ๙๑๐ ๑๘๑๙

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/horathaipage และ www.horathai.com

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ