26 ก.พ. 2558
1,683 ครั้ง

เปิดร่าง รธน.ใหม่ กำหนดให้สรรหา ส.ว. 200 คน จาก 5 ส่วน

ร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ ส.ว. มีจำนวนไม่เกิน 200 คน เบิกใช้ระบบเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน กับระบบสรรหา แต่เปลี่ยนเป็นเลือกทางอ้อมจาก กลุ่มอาชีพ ต่างๆ 5 ส่วนด้วยกัน

-ส่วนแรก มาจากอดีตนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฏีกา เลือกกันเองให้ได้ไม่เกิน 10 คน

-อดีตข้าราชการระดับปลัดกระทรวง ผู้บัญชาทางการทหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลือกกันเองประเภทละไม่เกิน 10 คน ตรงนี้มี3 ประเภท ก็จะเป็น30 คน

-ผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆเลือกกันเองไม่เกิน 10 คน

-องค์กรด้านเกษตรกรรม ด้านแรงงาน ด้านวิชาการ เลือกกันเองจำนวนไม่เกิน 50 คน

-นอกจากนี้ อีก100 คน มา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเมือง ความมั่นคง ด้าน การปกครองท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ และด้านต่างๆตามที่กำหนดแบบเดียวในสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ยกเว้น ด้านสื่อมวลชน โดยในส่วน100 คนนี้จะตั้งคณะกรรมการสรรหาเฉพาะ ไม่ได้เลือกกันเอง 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :   http://youtu.be/3B5SlI7HQ9k

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ