03 มี.ค. 2558
1,495 ครั้ง

สปช.นัดประชุมสรรหาสมาชิกแทนทิชา

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินัดประชุมเพื่อสรรหา สมาชิก สปช. แทน นางทิชา ณ นคร ที่ยื่นหนังสือลาออกไปก่อนหน้านี้

โดยในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือ สปช. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสปช. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลาออกจากการเป็นสมาชิก สปช.ของนางทิชา ณ นคร โดยนางทิชาให้เหตุผลว่ามีปัญหาทางสุขภาพ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว มาตรา 32 กำหนดไว้ว่า กรณีที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่ง ให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งตั้ง กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแทนตําแหน่งที่ว่างตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่ง

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/E0agub2oHuU

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ