22 เม.ย. 2558
3,049 ครั้ง

ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน หวังคลายปัญหาค้ามนุษย์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน ซึ่งมีสาระสำคัญ ในการยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานเดิมเมื่อปี 2484 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน เพื่อควบคุม คุ้มครองสวัสดิภาพ และแนวทางการจัดการกับผู้หาประโยชน์จากผู้ขอทาน โดยห้ามไม่ให้คนชรา คนวิกลจริต พิการ หรือเป็นคนมีโรคที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ รวมถึงคนที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูทำการขอทาน ซึ่งหากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ แต่หากเป็นคนต่างด้าว จะถูกไปยังประเทศต้นทาง

พร้อมกันนี้ ยังกำหนดให้การแสดงสาธารณะ จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆ ก่อนทำการแสดง ทั้งนี้สำหรับบทลงโทษ ผู้ที่บังคับ จ้างวาน หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นขอทานจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนกระทำผิด จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท โดยขั้นตอนจากนี้จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดก่อนส่งไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/tRjhEhMNAbA

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ