23 เม.ย. 2558
18,010 ครั้ง

เตือนฝังแร่รักษามะเร็งที่จีน

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าผู้จากกรณีที่ป่วยมะเร็งคนไทยเดินทางไปฝังแร่ไอโอดีน-125 แบบถาวรที่สถานบริการสุขภาพ ประเทศจีน ซึ่งในทางการแพทย์การรักษามะเร็งมี 3 วิธีคือ การผ่าตัด การใช้ยาเคมีหรือการทำคีโม และการใช้รังษีฉายแสง สำหรับกรณีการฝั่งแร่ไอโอดีน-125 เป็นการฝั่งแบบถาวรในร่างกาย

 

 

การฝังแร่ไอโอดีน-125 ที่ยอมรับทางการแพทย์คือใช้รักษามาะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งแพทย์จะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมป้องกันการแพร่กระจายและทำลายเซลล์ปกติ ไม่แพร่กระจายไปยังบุคคลอื่น

 

 

สำหรับผู้ป่วยที่ไปฝั่งแร่โอดีน-125 หากเข้าทำการรักษาต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบเพื่อเป็นการป้องกันและแนะนำอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์มะเร็ง 7 แห่ง และเครือข่ายสาธารณะสุขทั่วประเทศ 

 
 
 
คุณหมอสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีการปรึกษาไปยังผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยให้ทราบว่าเกิดปัญหาเดินทางไปฝังแร่แบบถาวรที่จีนเป็นจำนวนมาก และส่งจดหมายไปยังสถานทูตจีนเพื่อทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งขอคำแนะนำอย่างเป็นทางการในเรื่องกัมมันตภาพรังสี และรายงานองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ