28 เม.ย. 2558
68,198 ครั้ง

บัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58

มูลนิธิครอบครัวข่าว3 และรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยแผ่นดิ­นไหว ในประเทศเนปาล

ชื่อบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 014-3-00755-7

ธ.กรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์

 

รวมข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เรื่องเล่าเช้านี้ เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58

เรื่องเล่าเช้านี้ เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58

 

ยอดบริจาคบัญชีช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 27 เม.ย.

ยอดบริจาคบัญชีช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 27 เม.ย.

 

เรื่องเล่าเช้านี้ เปิดบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58

 

เรื่องเล่าเช้านี้ เปิดบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58

 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 29 เม.ย. 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 29 เม.ย.

 

เรื่องเล่าเช้านี้ ร่วม wfp เปิดบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 

เรื่องเล่าเช้านี้ ร่วม WFP เปิดบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 30 เม.ย.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 30 เม.ย.

 

เรื่องเล่าเช้านี้ จับมือ wfp เป็นสื่อกลางช่วยผู้ประสบภัยในเขตทุรกันดารเนปาล

เรื่องเล่าเช้านี้ จับมือ WFP เป็นสื่อกลางช่วยผู้ประสบภัยในเขตทุรกันดารเนปาล

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 1 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 1 พ.ค.

 

ร่วมบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58 

ร่วมบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 4 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 4 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 5 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 5 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 6 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 6 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 7 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 7 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 8 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 8 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58 วันที่ 9 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58 วันที่ 9 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58 วันที่ 10 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58 วันที่ 10 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 11 พ.ค. 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 11 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 12 พ.ค. 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 12 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 13 พ.ค. 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 13 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 14 พ.ค. 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 14 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 15 พ.ค. 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 15 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58 วันที่ 16 พ.ค. 

ยอดบริจาคบัญชี น้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58 วันที่ 16 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 18 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 18 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 19 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 19 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 22 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 22 พ.ค.

 

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 25 พ.ค.

ยอดบริจาคบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58 วันที่ 25 พ.ค.

 

มูลนิธิครอบครัวข่าว3 ส่งมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล แก่โครงการอาหารโลก

มูลนิธิครอบครัวข่าว3 ส่งมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล แก่โครงการอาหารโลก

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ