29 เม.ย. 2558
2,041 ครั้ง

กลุ่ม ปตท. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

กลุ่ม ปตทมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

 

            ในวันนี้ (29 เม.ย. 2558) ณ ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจาก นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000,0000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมีนางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง  รองกรรมการผู้จัดกรรมใหญ่บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี)  และนางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) ร่วมถ่ายภาพ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท.ประกอบด้วย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไออาร์พีซี  และ บริษัท พีทีทีจีซี ยังได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนรวม 4,000,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้กลุ่ม ปตท.มอบความช่วยเหลือในเบื้องต้นรวม 9,000,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.ยังอยู่ระหว่างรวบรวมเงินและสิ่งจำเป็นจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังให้พี่น้องชาวเนปาลที่ประสบภัยในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจรต่อไป

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ