28 ส.ค. 2556
1,026 ครั้ง

บรรหาร เดินหน้าประสานงานสภาปฏิรูป คาด6เดือนเห็นเป็นรูปร่าง

บรรหารเดินหน้าประสานงานสภาปฏิรูป คาดเห็นเป็นรูปร่างภายใน 6 เดือน ละน่าจะเริ่มต้นทำงานได้ในปี 2557 ภายใต้หลักการ 7 ข้อหลัก ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็ง 2.แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ 3.มุ่งเน้นตรวจสอบความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 4.เสริมสร้างความยุติธรรมในทุกมิติ 5.ส่งเสริมประชาธิปไตย  6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 7.ให้ทุกฝ่ายอภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องยากในการทำงาน แต่หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อย                                                              

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ