13 พ.ค. 2558
46,123 ครั้ง

แรกนาขวัญปี 58 พระโคเสี่ยงทายกินงา-หญ้า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร

พระราชพิธีวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่นับเป็นพระราชพิธีสำคัญต่อเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย และยังเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วย โดยจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

 

 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกรให้มีใจหมั่นในการทำเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของคนไทย กำหนดให้มีขึ้นในเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่เหมาะกับการเริ่มต้นฤดูไถ่หว่าน

 

โดยในปีนี้พระยาแรกนา คือนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และ พระโคเลิศ ซึ่งวันนี้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งได้ ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า พยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

 

 

ส่วนผลการเสี่ยงทายของพระโคเลือก กินงา กินหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

 

 

นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น จากทั่วประเทศเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐบาลกำหนดให้วันนี้เป็น วันเกษตรกรประจำปีด้วย 

 

 

และภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้ว ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธี ได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่พระยาแรกนาหว่านไว้ เก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นเมล็ดพันธุ์แก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ สำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวบรรจุซองไปแจกจ่ายในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกด้วย

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ