14 พ.ค. 2558
3,524 ครั้ง

วันพืชมงคลปี 58 พระโคเสี่ยงทายกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โดยผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาปีนี้คือ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีคู่หาบทองคือ นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว กับนางสาวจารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งเทพีคู่หาบเงิน คือ นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

สำหรับพระโคแรกนาที่เข้าพระราชพิธี คือ พระโคฟ้า และพระโคเลิศ ซึ่งวันนี้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ข้าวเปลือก,ข้าวโพด,ถั่วเขียว, งา ,เหล้า,น้ำและหญ้า พระโคฟ้า และพระโคเลิศ เลือกกินงา และหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/ceoHrzaa3UQ

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ