14 พ.ค. 2558
1,070 ครั้ง

มติ กมธ.ยกร่าง เห็นชอบเสนอทำประชามติ รธน.

ที่ประชุม กมธ.ยกร่าง มีมติหลังออกเสียงเสนอให้ทำประชามติ รธน. ก่อนที่ สปช.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 6 ส.ค. นี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังให้เหตุผลถึงการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกับ รัฐธรรมนูญปี 2550 และเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังประกาศใช้จะต้องทำประชามติ ด้วย ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องผ่านประชามติมาก่อน ขณะเดียวกันเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้สึกรักและหวงแหนต่อรัฐธรรมนูญ และให้กรรมาธิการยกร่างได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/SuTXp14xQVg

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ