18 พ.ค. 2558
1,777 ครั้ง

ประชาคมโลกเร่งส่งความช่วยเหลือให้เหยื่อแผ่นดินไหวเนปาล

ประชาคมโลกเร่งส่งความช่วยเหลือให้เหยื่อแผ่นดินไหว ในประเทศเนปาล ทั้งในรูปแบบของสิ่งของและเงิน พร้อมเร่งฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างและความเป็นอยู่ให้กับชาวเนปาล 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ