22 พ.ค. 2558
1,907 ครั้ง

โครงการอาหารโลกเร่งจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อลำเลียงความช่วยเหลือสู่เหยื่อแผ่นดินไหวเนปาล

โครงการอาหารโลก ภายใต้การดำเนินงานของสหประชาชาติ เร่งจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อลำเลียงความช่วยเหลือสู่เหยื่อแผ่นดินไหวเนปาล พร้อมทั้งมอบเงินให้เปล่าให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีสตรีเป็นหัวหน้าครอบครัว 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ