28 พ.ค. 2558
47,080 ครั้ง

บมจ. บีอีซี-เทโร เปิดรับสมัคร Online/Web Content หลายตำแหน่ง

บมจ. บีอีซี-เทโร เปิดรับสมัครพนักงาน 
 
 
บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กำลังขยายงานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต โดยเปิดรับสมัครงาน Online/Web Content ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตไปพร้อมกัน
 
 
 
Content Editor (นักข่าวออนไลน์) 
 
 
BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business
Contact: tewiga.c@bectero.com , hr@bectero.com , chan.p@bectero.com
 
 
 
Qualification
 
>> เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 
>> มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 
>> ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
>> เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้ (ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ำเสมอ)
 
>> พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
 
>> มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี
 
>> มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความบนเว็บไซต์
 
>> มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop, Dreamweaver เป็นต้น
 
>> สามารถทำงานเป็นกะ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งสามารถมาทำงานในช่วงเช้ามืดได้
 
>> มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 
>> กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 
>> มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด
 
 
Responsibilities
 
>> ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ
 
>> เขียนข่าว, บทความ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย
 
>> สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น 
 
>> รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
>> ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
 
 

 
 

Web Content 

 

BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business

Contact: tewiga.c@bectero.com , hr@bectero.com , chan.p@bectero.com
 
 
 
Qualification
 
>> เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ขับรถได้
 
>> ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
>> สามารถเขียนข่าว บทความ รีไรท์ หรือมีประสบการณ์ด้านการเขียนอื่นๆ
 
>> พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
 
>> มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี
 
>> มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความบนเว็บไซต์
 
>> มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop, Dreamweaver เป็นต้น
 
>> สามารถทำงานเป็นกะ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 
 
>> มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 
>> กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 
>> มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด
 
 
Responsibilities
 
>> ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ
 
>> เขียนข่าว, บทความ หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
>> ออกทำงานนอกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
>> สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ เป็นต้น
 
>> รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
>> ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
 

 

>> สนใจตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน ติดตามได้ที่ http://www.bectero.com/en/career
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ