01 มิ.ย. 2558
2,979 ครั้ง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.13 ผลตรวจพระวรกายในหลวงเป็นปกติ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 13  เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบท และฟื้นฟูพระวรกาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะแพทย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด และพยาบาลตามเสด็จถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษเป็นระยะๆ

 

บัดนี้ ถึงเวลาที่จะต้องถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษ คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้ถวายตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตาม ผลของการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากช่องไขสันหลัง เข้าสู่ช่องพระนาภี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558คณะแพทย์ฯ จะนำผลของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นแนวการควบคุมการระบายน้ำไขสันหลัง ต่อไป

 

นอกจากนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจพระปัปผาสะ (ปอด) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเฝ้าระวังพระอาการ พระปัปผาสะอักเสบ ที่ทรงเคยเป็นเมื่อ พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 ผลการตรวจปรากฏว่า ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ ผลของการตรวจพระโลหิตในวันนี้เป็นปรกติ อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระทัยปรกติ ยังคงต้องถวายกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ต่อไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558

 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/Clli0-bCH5Y

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ