04 มิ.ย. 2558
23,524 ครั้ง

เรื่องเล่าเช้านี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค

เรื่องเล่าเช้านี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ชวนแฟนข่าวร่วมบริจาคเงินสมทบบัญชี

เรื่องเล่าเช้านี้เพื่­อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์
เลขที่บัญชี 014-3-00747-4

 

เสื้อยืดเรื่องเล่าเช้านี้ครบรอบ 13 ปี เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค 

เสื้อยืดเรื่องเล่าเช้านี้ครบรอบ 13 ปี เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค

 

เสื้อยืดเรื่องเล่าเช้านี้ครบรอบ 13 ปี เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค 

เสื้อยืดเรื่องเล่าเช้านี้ครบรอบ 13 ปี เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค

 

เรื่องเล่าเช้านี้ ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ฯ แก่รพ. รวม318แห่ง

เรื่องเล่าเช้านี้ ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ฯ แก่รพ. รวม318แห่ง

 

เสื้อยืดเรื่องเล่าเช้านี้ครบรอบ 13 ปี เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค

เสื้อยืดเรื่องเล่าเช้านี้ครบรอบ 13 ปี เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค

 

ชวนแฟนข่าวร่วมบริจาคสมทบโครงการ "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค"

ชวนแฟนข่าวร่วมบริจาคสมทบโครงการ

 

ชวนแฟนข่าวร่วมทำบุญโครงการ "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค"

ชวนแฟนข่าวร่วมทำบุญโครงการ

 

โครงการ "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค"

โครงการ

 

เปิดจำหน่าย เสื้อยืดเรื่องเล่าเช้านี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 วันแรก ในงานตลาดนัดดารา 4-5 มิ.ย. 

เปิดจำหน่าย เสื้อยืดเรื่องเล่าเช้านี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 วันแรก ในงานตลาดนัดดารา 4-5 มิ.ย.

 

โครงการ "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58"

โครงการ

 

โครงการ "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58"

โครงการ

 

โครงการ "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58"

โครงการ

 

ยอดเงินบริจาคโครงการ "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วัน 8 มิ.ย. 

ยอดเงินบริจาคโครงการ

 

ยอดเงินบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" ประจำวันที่ 9 มิ.ย.

ยอดเงินบริจาค

 

เพื่อน คณิน มอบเงินจากการขายข้าวสาร สมทบโครงการเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค

เพื่อน คณิน มอบเงินจากการขายข้าวสาร สมทบโครงการเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 10 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 11 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 12 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 13 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 14 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 15 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

เริ่มแล้ว เปิดจองเสื้อแฟนข่าว 13 ปี ที่7-11 ทั่วประเทศ 

เริ่มแล้ว เปิดจองเสื้อแฟนข่าว 13 ปี ที่7-11 ทั่วประเทศ

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 16 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

เปิดจองเสื้อแฟนข่าว 13 ปี ที่ 7-11 ทั่วประเทศ

เปิดจองเสื้อแฟนข่าว 13 ปี ที่ 7-11 ทั่วประเทศ

 

เปิดจองเสื้อแฟนข่าว 13 ปี ที่7-11 ทั่วประเทศ

เปิดจองเสื้อแฟนข่าว 13 ปี ที่7-11 ทั่วประเทศ

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 17 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 18 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

เปิดจองเสื้อแฟนข่าว 13 ปี ที่ 7-11 ทั่วประเทศ

เปิดจองเสื้อแฟนข่าว 13 ปี ที่ 7-11 ทั่วประเทศ

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 19 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 20 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 21 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 22 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 23 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 24 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 25 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

บัญชีบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58"

บัญชีบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 27 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 28 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 29 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 30 มิ.ย.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 1 ก.ค.  

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 2 ก.ค.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 3 ก.ค.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 4 ก.ค.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 5 ก.ค.

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 6 ก.ค. 

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 7 ก.ค. 

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 8 ก.ค. 

ยอดบริจาค

 

ยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันที่ 9 ก.ค.

ยอดบริจาค

 

เปิดรับบริจาคบัญชี "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58" วันสุดท้าย 

เปิดรับบริจาคบัญชี

 

สรุปยอดบริจาค "เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ปี 58"

สรุปยอดบริจาค

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ