07 พ.ย. 2556
12,851 ครั้ง

สภาลงมติถอนร่าง พรบ.นิรโทษกรรมและปรองดอง 6 ฉบับแล้ว

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมและปรองดองแห่งชาติทั้ง 6 ฉบับ หลังกระแสต่อต้านหนัก ขณะที่รัฐบาล ยืนยันในการตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหาวิกฤติการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี เรื่องการแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมไทยของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีสะท้อนให้เห็นว่าจงใจใส่ร้ายประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พรบ.นิรโทษกรรม เพราะหวังผลทางการเมือง และบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าร่างฉบับนี้นำไปสู่ความปรองดอง ทั้งๆที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความตึงเครียด จึงต้องการทราบว่านายกรัฐมนตรีจะปรับปรุงการบริหารงานของตัวเองอย่างไร รวมถึงต้องการทราบว่านายกรัฐมนตรีจะพาประเทศออกจากวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร

 

โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ขอให้ดูผลงานในการมุ่งมั่นแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ส่วนนายกรัฐมนตรีจะนำพาประเทศออกจากวิกฤติขณะนี้อย่างไรนั้น นายกรัฐมนตรีได้แถลงชัดเจนแล้ว อีกทั้งวุฒิสภาจะไม่ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าจะต้องเว้นวรรคไป 180 วัน และนายกรัฐมนตรีก็แถลงจุดยืนแล้วว่า หากวุฒิสภายับยั้งร่างพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลก็จะไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกแน่นอน

 

ด้านนายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ส.ส.ยะลา พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี เรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี โดยต้องการทราบความชัดเจนว่านายกรัฐมนตรี ยังเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดีนำหรือไม่ และนายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไร

 

โดยนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงข่าว เพราะมีการเรียกร้องจากฝ่ายค้านให้นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความชัดเจน และจากการแถลงดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแสดงเจตนารมย์ชัดเจนแล้วว่า จะปล่อยให้เป็นเรื่องของวุฒิสภาในการพิจารณาเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 3 ไปแล้ว และพร้อมยอมรับมติของวุฒิสภา

 

จากนั้น หลังจบวาระการพิจารณากระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้หารือที่ประชุมกรณี ส.ส.ขอถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและร่าง พรบ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ รวม 6 ฉบับ ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 

โดยให้ผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติได้แสดงความเห็นกรณีที่เสนอถอนร่างพระราชบัญญัติ เช่น พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ ยอมรับว่า จำเป็นต้องถอนร่างออกจากสภา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในขณะนี้ พร้อมทั้งเชื่อว่า การชุมนุมในขณะนี้จะไม่นำไปสู่วิกฤติทางการเมืองเหมือนเช่นในอดีต และจะไม่เกิดการรัฐประหารอีกเพราะทหารเคยมีบทเรียนมาแล้ว

 

ทั้งนี้หลังประธานเปิดโอกาสให้ ส.ส.ที่เสนอร่างได้ชี้แจงเหตุผลการขอถอนร่างกฎหมายและสมาชิกอภิปรายแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติทั้ง 6 ฉบับ ออกจากระเบียบวาระการประชุมด้วยคะแนน 310 ต่อ 1 และงดออกเสียง 2 เสียง จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมทันที

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ