07 พ.ย. 2556
12,206 ครั้ง

ในหลวง เสด็จฯทอดพระเนตรโครงการชั่งหัวมัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

 

วันนี้ เวลา 11.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดาร บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก จำนวน 250 ไร่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดทำโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูก

 

โดยมีกองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าพัฒนาพื้นที่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552

 

ในช่วงแรกได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้ง่ายต่อการวางแผนการเพาะปลูก พร้อมทั้งจัดทำถนนเข้าโครงการและถนนโดยรอบ ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารเรือนรับรอง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เจาะบ่อน้ำบาดาล จนสามารถปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นแหล่งทดลองปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผล อาทิ มะพร้าว ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาวแป้น กล้วยนานาชนิด สับปะรด ข้าวโพด นอกจากนี้ ยังมีการทำนาข้าว ปลูกยางพารา และยางนาด้วย สำหรับผลผลิตที่ได้จะส่งไปจำหน่ายผ่านร้านโกลเด้นเพลซ (Golden Place) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดป้ายโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และทรงขับรถยนต์พระที่นั่งทอดพระเนตรการดำเนินงานภายในโครงการฯ ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการฯเป็นระยะ จนถึงปัจจุบัน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ