08 ก.ย. 2558
3,944 ครั้ง

ครม.คลอด 5 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี

วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ 5 มาตรการช่วยเหลือ และสร้างผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี. ทั้งมาตรการด้านภาษี และสนับสนุนให้เอสเอ็มอี ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

โดยทั้ง 5 มาตราการประกอบด้วย มาตรการที่ 1 การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพียงแค่ร้อยละ 4 ให้กับเอสเอ็มอีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้ธนาคารออมสินเป็นแม่ข่ายปล่อยสินเชื่อ ซอฟต์โลน วงเงิน 1 แสนล้านบาท ให้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ไปปล่อยให้กับเอสเอ็มอี  โดยภาครัฐจะสนับสนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.8 หรือ ประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท

 

มาตรการที่ 2 เป็นการสนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอี โดยให้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าค้ำประกันให้ ร้อยละ 15 และปลอดค่าธรรมเนียมปีแรก วงเงิน 4,000 ล้านบาท

 

มาตรการที่ 3 ให้ธนาคารออมสิน , กรุงไทย และ เอสเอ็มอีแบงค์ รวมเงินธนาคารละ 2,000 ล้านบาท ตั้งกองทุนร่วมทุนเอสเอ็มอี เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพแต่ไม่มีเงินทุนได้สร้างธุรกิจของตนเอง

 

มาตรการที่ 4 ลดภาษีนิติบุคคลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เหลือ ร้อยละ 10 จากปัจจุบันที่เก็บอยู่ในอัตราร้อยละ 15 และร้อยละ 20 สำหรับผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 200 ล้านบาท

 

มาตรการที่ 5 ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ให้ตั้งตัวได้ โดยจะยกเว้นภาษี 5 ปี โดยทั้ง 5 มาตรการ สามารถดำเนินการได้ทันที

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ระบุว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี.ซึ่งมีกว่า 2 ล้านราย ที่ ครม. เห็นชอบ จะช่วยทั้งเอสเอ็มอี รายเก่า และสร้างเอสเอ็มอี รายใหม่ที่มีศักยภาพ ให้สามารถแข่งขันได้ และจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี เพื่อให้ภาครัฐเข้าไปช่วยได้ง่ายขึ้น

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ