09 พ.ย. 2556
3,711 ครั้ง

โป๊ปฟรานซิส ส่งสาส์นธรรมสังเวช พระสังฆราชสิ้นพระชนม์

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส องค์ที่ 266 แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ส่งสาส์นแสดงธรรมสังเวชสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ ใจความว่า "ในนามของมุขนายกฯ คณะบาทหลวง และศาสนิกนิกายโรมันคาทอลิก ขอแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งนับเป็นการสูญเสียองค์ประมุขผู้นำแห่งพุทธศาสนา ซึ่งมิใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้น แต่ในฐานะผู้นำพุทธศาสนาโลกด้วย พระศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่โดดเด่นประจักษ์แก่ชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะธรรมนิพนธ์แบบเรียบง่ายแต่นุ่มลึกถึงแก่นแท้ทางพุทธศาสนา ที่สำคัญพระองค์ยังทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ทุกเพศทุกวัยเป็นแนวทางให้พุทธศานิกชนได้ประพฤติปฏิบัติ พระองค์จึงเป็นพระของปวงชนอย่างแท้จริง"

 

 

ขณะที่บรรยากาศที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ยังพร้อมใจกัน ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างต่อเนื่อง

 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ