10 พ.ย. 2556
4,976 ครั้ง

เปิด 4 แนวทางคำตัดสินศาลโลกเขาพระวิหาร

แนวโน้มของคำตัดสินคดีปราสาทพระวิหารของศาลโลก 4 แนวทาง

 

1. ศาลตัดสินว่า ตนไม่มีอำนาจตีความ หรือมีอำนาจ แต่ไม่มีประเด็นต้องตีความ

 

2. ศาลตัดสินว่าขอบเขต "บริเวณใกล้เคียงปราสาท" เป็นไปตามแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 ซึ่งเป็นไปตามข้อต่อสู้ของกัมพูชา หรือใกล้เคียง

 

3. ศาลตัดสินว่าขอบเขต "บริเวณใกล้เคียงปราสาท" เป็นไปตามเส้นมติคณะรัฐมนตรีของไทยเมื่อปี 2505 ซึ่งเป็นไปตามข้อต่อสู้ของไทย หรือใกล้เคียง

 

4. ศาลตัดสินกลางๆ โดยกำหนดหลักการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อให้ ทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันต่อไปตามกฎกติการะหว่างประเทศนั้น คำตัดสินของศาลโลกไม่สามารถอุทธรณ์ได้ และมีผลผูกพันทั้งไทยและกัมพูชาในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ