10 พ.ย. 2556
5,401 ครั้ง

ยิ่งลักษณ์ โพสต์ FB ขอให้เชื่อใจรัฐบาลรักษาผลประโยชน์ชาติกรณีพระวิหาร

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว เมื่อเวลาประมาณ 10.45 น.ที่ผ่านมา ในกรณีคำตัดสินปราสาทพระวิหารว่า

 

นายกฯยิ่งลักษณ์ต่อกรณีคำตัดสินปราสาทพระวิหาร

 

          วันจันทร์นี้ศาลโลกจะมีคำตัดสินกรณีปราสาทพระวิหารดังที่ทราบกันดีแล้ว ซึ่งรัฐบาลได้ต่อสู้คดีมาอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ และไม่ว่าผลของคำตัดสินของศาลโลกจะออกมาเป็นเช่นไร ไทยและกัมพูชาจะต้องเจรจาหารือกันเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่าย คำตัดสินของศาลโลกนั้นจะมีรายละเอียดที่สำคัญ ซึ่งรัฐบาลและทีมทนายจะต้องพิจารณาศึกษาด้วยความรอบคอบ

          โดยต้องคำนึงถึงขั้นตอนตามกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยเป็นที่ตั้ง โดยในช่วงค่ำหลังมีคำตัดสินรัฐบาลจะมีแถลงการณ์ถึงท่าทีของประเทศไทยซึ่งดิฉันขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนรอรับฟัง

 

          ทั้งนี้การที่ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ย้ายบ้านหนีจากกันไม่ได้ ประเทศทั้งสองจึงต้องรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียน

          

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องร่วมมือกันที่จะดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดน และจะใช้แนวทางการหารือร่วมกันในสาระสำคัญของคำตัดสินตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ว่าจะ “ต้องให้เวลา” และ “เคารพในสิทธิและการแสดงออก” ของกันและกัน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายภายในของแต่ละฝ่ายให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน

 

          ดิฉันขอย้ำว่า ขอให้ประชาชนคนไทยเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการใด ๆ ของรัฐบาลจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศไทย และสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ