11 พ.ย. 2556
2,449 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงสดับการสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงสดับการสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 


+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ