11 พ.ย. 2556
5,444 ครั้ง

ประกาศปิดโรงเรียนบริเวณพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง

ประกาศปิดโรงเรียนในพื้นที่รอบการชุมนุมทางการเมือง

พื้นที่เขตพระนคร โดยให้หยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 11พ.ย. ได้แก่

1.โรงเรียนราชบพิธ

2.โรงเรียนวัดตรีทศเทพ

3.โรงเรียนวัดพระเชตุพน

4.โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

5.โรงเรียนวัดมหรรณพาราม

6.โรงเรียนวัดมหาธาติ

7.โรงเรยนวัดราชนัดดา

8.โรงเรียนวัดราชบูรณะ

9.โรงเรียนวัดสุทัศน์

10.โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

11.โรงเรียนวัดอินทรวิหาร

 

โรงเรียน 9 แห่งในพื้นที่เขตดุสิต  ประกาศงดการเรียนการสอน 3 วันตั้งแต่วันที่ 11-13 พ.ย. 56

1. โรงเรียนสุโขทัย

2. โรงเรียนเบญจมบพิตร

3. โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร

4. โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

 5. โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

6. โรงเรียนวัดราชผาติการาม

7. โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

8. โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม

9. โรงเรียนวัดจันทรสโมสร

 

ส่วนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประกาศปิดเรียนต่อเนื่องจนถึง วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

1. โรงเรียนสตรีวิทยา

2. โรงเรียนราชวินิต

3. โรงเรียนราชวินิตมัธยม

4. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ส่วนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ประกาศร่นเวลาเรียน โดยเลิกในเวลา 14.30 น.พร้อมงดกิจกรรมการเรียนช่วงเย็น

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ