11 พ.ย. 2556
3,074 ครั้ง

ทปอ. ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 – ขอให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ฉบับที่ 2 วันนี้ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ความรุนแรงของประเทศ และจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาล 2 เรื่อง คือ

 

1. รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้วยการควบคุมหน่วยงานรัฐและกลไกอื่นอย่างสันติวิธี

2. ขอให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกันด้วยสติและปัญญา เพื่อไม่ให้ประเทศบอบช้ำ

 

ส่วนประเด็นทุจริตคอรัปชั่น ทปอ. ยืนยันว่า จากนี้รัฐบาลต้องรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และขจัดความคลางแคลงใจของประชาชน ตามโครงการของรัฐบาล รวมทั้งต้องกำหนดกรอบการนิรโทษกรรม ซึ่งต้องไม่รวมถึงการนิรโทษกรรมในประเด็นการทุจริตคอรัปชั้น

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทาง ทปอ. จะต้องเฝ้าระวังคือ ในช่วง 180 วันหากวุฒิสภาการคว่ำร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ว่ารัฐบาลจะหยิบยกร่างดังกล่าวขึ้นมาอีกหรือไม่

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ