11 พ.ย. 2556
6,421 ครั้ง

นายกฯแถลงยันคำตัดสินศาลโลกไทยได้ประโยชน์

 
นายกฯแถลงคำตัดสินศาลโลกคดีพระวิหารไทยได้ประโยชน์ ลั่นจะรักษาอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติ 
 
 
เมื่อเวลา 19.20 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กรณี คำพิพากษาของศาลโลกตัดสินคดีพระวิหาร รัฐบาลเห็นว่าหลายส่วนเป็นคุณกับประเทศไทยคือ 1.ศาลรับฟังข้อต่อสู้ของไทย และคำตัดสินภายในขอบเขตของคำพิพากษาเดิมเมื่อปี 2505  2. ศาลรับฟังข้อต่อสู้ของไทย โดยยืนยันคำพิพากษาเดิมปี 2505 ซึ่งไม่ได้ตัดสินเขตแดนไทย -กัมพูชา โดยประเด็นเก่าที่อยู่นอกเหนือคำพิพากษาเดิม ซึ่งหมายความว่าศาลไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชา ในเรื่องแผนที่ที่ใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน  3.ศาลรับตีความเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทปี 2505  โดยศาลอธิบายว่าเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก กำหนดตามภูมิศาสตร์ ไม่ได้กำหนดเป็นเขตแดน และไม่รวมถึงภูมะเขือ ดังนั้นทั้ง 2 ประเทศ จำเป็นจะต้องหารือกันต่อไปตามกลไกทวิภาคี และ 4.ศาลแนะให้สองฝ่ายร่วมมืออนุรักษ์ปราสาทพระวิหารในฐานะเป็นมรดกโลกจึงสั่งให้ทีมกฎหมายศึกษารายละเอียดเพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อ และจะหารือภายในกลไกที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
 
 
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า จากนี้ไปรัฐบาลจะส่งทีมที่ปรึกษากฎหมายเข้าไปศึกษารายละเอียดสาระของคำตัดสิน และนำมาปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย และประกอบการดำเนินการของรัฐบาลต่อไป ซึ่งต่อจากนี้ไทยและกัมพูชาต้องเจรจาหารือเป็นการภายใน เพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับของทั้ง2 ฝ่าย และคำนึงถึงขั้นตอนของกฎหมาย บทบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทย
 
 
 
โดยยืนยันว่าจะรักษาอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติและความเป็นประชาคมอาเซียน และสั่งให้ทหารรักษาความสงบและรักษาความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ในนามของรัฐบาลขอให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและชาติสูงสุด
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ