12 พ.ย. 2556
1,344 ครั้ง

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราชฯ

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริจาคได้ที่ ศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ สอบถาม โทร 0 2256 4300 , 0 2263 9600 ต่อ 1760,1761

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ